Trys kūnai pagal jogos filosofiją

Teksto dydis:

Trys kūnai pagal jogos filosofiją

Daugumai iš mūsų kyla klausimas, ar kūnas turi sielą. Jogas užtikrintai atsakytų: „Aš esu siela, kuri pasirinko šį kūną“. Pagal jogos filosofiją kūnas yra tik transporto priemonė sielos kelyje į nušvitimą, be to, jie kalba ne apie vieną, bet apie tris kūnus, vienas už kitą subtilesnius.
 
FIZINIS KŪNAS
Sanskrito kalboje fizinis kūnas yra vadinamas Anamaja koša, arba maisto apvalkalu. Šis matomas kūnas gimsta, auga, keičiasi, silpnėja ir miršta. Jo sudėtinės dalys grįžta į žemę ir į maisto ciklą. Matant, kokį dėmesį jogai skiria fiziniam kūnui, gali atrodyti, kad joga yra kūno garbinimas. Iš tikrųjų tikslas yra kitas – kad protas sąmoningai valdytų kūną. Abu vėliau bus naudojami aukštesniems dvasiniams tikslams.
MAISTO APVALKALAS. Fizinis kūnas sudarytas iš vieno sluoksnio, vadinamo maisto apvalkalu.
(Maisto apvalkalas. „Kaip numetę palaikį drabužį žmonės naują apsivelka rūbą, sunešiojęs taip seną kūną, Esantysis žengia į kitą“. Bhagavadgyta, 2–22*).
 
ASTRALINIS KŪNAS
Kiekviena gyva būtybė turi astralinį kūną. Jis yra sujungtas su fiziniu kūnu subtilia gija, kuria teka gyvybinės srovės. Kai ši gija nutraukiama, astralinis kūnas atsiskiria, ir kūnas miršta. Astralinis kūnas sudarytas iš trijų sluoksnių:
A. Pranos apvalkalas. Jis yra subtilesnis negu maisto apvalkalas nors ir panašios formos. Apie jį dažnai kalbama kaip apie eterinį antrininką. Jis sudarytas iš 72000 nadžių arba astralinių kanalų, kuriais teka prana arba gyvybinė energija.
Pirmame astralinio kūno sluoksnyje, dar vadinamame Pranamaja koša, mes jaučiame karštį ir šaltį, alkį ir troškulį.
B. Mentalinis (proto) apvalkalas. Jį sudaro automatinis protas, instinktai ir pasąmonė – tai, kas padeda vykdyti automatines mūsų kasdienio gyvenimo funkcijas. Jo prigimtis labai nerami, nes jį nuolatos veikia penkios juslės.
Antrame sluoksnyje, Manomaja košoje, pasireiškia mintis. Čia mes patiriame dvejonę, pakilią nuotaiką, liūdesį ir apgaulę.
C. Intelekto apvalkalas. Intelektas kontroliuoja ir nukreipia automatinį protą. Čia yra daroma atranka ir priimami sprendimai, kurie perduodami į žemesnius apvalkalus.
Vidžnanamaja koša astraliniame kūne yra ta vieta, kur priimami sprendimai. Ego – pojūtis kas aš manau esąs – yra čia.
ADŽNA ČAKRA. Čakros arba energetiniai centrai yra pranos apvalkale ten, kur susikerta astraliniai kanalai. Adžna čakra, dar vadinama „Trečiąja akimi”, yra tarp antakių.
 
PRIEŽASTINIS KŪNAS
Sanskrito kalba priežastinis kūnas vadinamas Karana šarira, dar žinomas kaip „sėklos” kūnas. Kaip sėkloje ar svogūnėlyje yra tikslus iš jo išaugančio augalo projektas, taip ir priežastiniame kūne karmos pavidalu yra saugomi subtilūs įspaudai. Šie subtilūs įspaudai kontroliuoja kitų dviejų kūnų augimą ir formavimąsį bei apsprendžia kiekvieną kito gyvenimo aspektą. Mirties metu priežastinis ir astralinis kūnai (jie lieka kartu) atsiskiria nuo fizinio kūno.
KARMINĖS SĖKLOS. Taip kaip svogūno galvutėje slypi informacija kaip augti, taip „sėklos” kūne yra saugoma karma – subtilūs įspaudai viso to kas vyko su jumis šiame ir praėjusiame gyvenimuose. Karma tai nėra likimas ar sėkmė, tai jūsų veiklos rezultatas.
PALAIMOS APVALKALAS. Priežastinis arba „sėklos” kūnas turi tik vieną sluoksnį – Anandamaja košą. Tai palaimos apvalkalas, kuriame yra laimės ir džiaugsmo patyrimai.
 

Komentuoti